XXII OFPH - 2016 r. - REGULAMIN

Założenia regulaminowe

XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej
ŚPIEWOGRANIEC 2016


ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie ESTEKA
Zespół Redakcyjny SYNOGARLICA


pod patronatem

 

PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA

 

przy współudziale

Komendy Hufca ZHP w Tarnobrzegu

Tarnobrzeskiego Domu Kultury
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu

 

Drużyna sztabowa

 

Szczep Jedynka z Nowej Dęby


PATRONI MEDIALNI

Miejska Telewizja Tarnobrzeg
Gazeta Codzienna Echo Dnia

Tygodnik Nadwiślański

Bezpłatny Miesięcznik NASZE MIASTO

TERMIN FESTIWALU

26 – 28 luty 2016 r.

 CELE FESTIWALU

1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich.
2. Promocja harcerskiej twórczości artystycznej
3. Popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi

KRYTERIA OCENY

Kategoria obowiązkowa

Każdy zespół wykonuje dwa utwory konkursowe.
Dwa utwory o tematyce harcerskiej, turystycznej lub biwakowej Zespół dobiera samodzielnie.
Jury oceniać będzie zespoły w dwóch podkategoriach:

-          samodzielny akompaniament

-          podkład muzyczny

 

Kategoria dodatkowa:

Zespoły wykonują cover utworu związanego z WODĄ:

W kategorii dodatkowej nie ma podziału na podkategorie.

 

Jury Festiwalowe oceniać będzie:

  1. walory głosowe
  2. własną interpretację wykonywanych utworów
  3. muzykalność
  4. poczucie rytmu
  5. dobór repertuaru
  6. ogólny wyraz artystyczny
  7. w przypadku kategorii dodatkowej Jury będzie zwracać uwagę na nowatorskie wykonania znanych i starych piosenek


 Grand Prix otrzymuje zespół wyłoniony spośród wszystkich uczestników Festiwalu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
 


W Festiwalu biorą udział harcerze i instruktorzy bez względu na przynależność organizacyjną.
Na Festiwal uczestnicy przyjeżdżają z:
 

a)      ważnymi książeczkami harcerskimi lub instruktorskimi,

b)      ważnym, opłaconym ubezpieczeniem NW ( do wglądu w Biurze Organizacyjnym )

c)      własnym sprzętem noclegowym ( koce, karimaty, śpiwory )

d)     własnym wyżywieniem

e)      regulaminowym umundurowaniem harcerskim.
 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 lutego 2016. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na Festiwal decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  1. Zgłoszenia dokonujemy przez www.spiewograniec.pl poprzez formularz zgłoszenia e-mailem esteka@esteka.pl lub pocztą wraz z tytułami i tekstami dwóch piosenek konkursowych na adres:

Stowarzyszenie ESTEKA Robert Kędziora
Ul. 11 Listopada 8a
39-400 Tarnobrzeg
z dopiskiem Śpiewograniec

 

  1. Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia ESTEKA:

 

17 1500 1735 1217 3005 3741 0000
BZ WBK 2 O. Tarnobrzeg
z dopiskiem Śpiewograniec.
 

Wysokość wpisowego wynosi:
 

-          wpłaty do 31 grudnia 2015 r. – 15 zł od osoby

-          wpłaty dokonane do 25 stycznia 2016 r. – 16 zł od osoby

-          wpłaty do 19 lutego 2016 r. – 20 zł od osoby

-          osoby wpłacające w Biurze Organizacyjnym lub przelewem po 20 lutego wpłacają 25 zł od osoby.
 

UWAGA!

Zespoły, które zgłosiły swój udział w roku 2015 wpłacają 15 zł od osoby (wpłata do 19 lutego 2016 r.)

 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW

 

Ø  Zespoły: (pow. 5 osób) pamiątkowy dyplom, śpiewnik, płytę CD, (od 2 do 4 osób) pamiątkowy dyplom, śpiewnik,

Ø  Harcerze: plakietkę (buton), identyfikator, miejsce noclegowe (materace wojskowe), gorącą herbatę (3 x dziennie), jeden gorący posiłek ( w barze ), śpiewnik.
 

Oprócz powyższego zapewniamy wspaniałą i niezapomnianą zabawę.
 

Podczas trwania festiwalu będzie czynny sklepik harcerski.
 

Z okazji Festiwalu zostanie wydana okolicznościowa karta pocztowa – cena kartki wynosić będzie 0,50 zł
 

NAGRODY
 

1.      Grand Prix Nagrody rzeczowe i nagroda finansowa

2.      Miejsca I - III Nagrody rzeczowe i finansowe w poszczególnych kategoriach

3.      Wyróżnienia – nagrody rzeczowe

4.      Nagroda publiczności

5.      Nagrody w kategorii dodatkowej

6.      Dodatkowa nagroda specjalna: Weekendowy pobyt dla zespołu w Zajeździe Pod Caryńską (termin do          uzgodnienia z właścicielem) z możliwością występu.

Jury festiwalu może podjąć decyzję o innym podziale nagród.
Zespoły nagrodzone są premiowane występem podczas Koncertu Galowego.
Orientacyjna pula nagród wynosi ok. 10.000 zł.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

Festiwal odbędzie się bez względu na wszystko.
Przesłuchania konkursowe oraz koncert galowy będzie transmitowany za pośrednictwem internetu w sieci w czasie rzeczywistym.
Podczas trwania Festiwalu pamiętamy o regulaminowym umundurowaniu

Podczas Koncertu galowego wystąpi GOŚĆ SPECJALNY FESTIWALU: Zespół POD WIATR

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
Sprawy sporne i nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Komenda Festiwalu.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.esteka.pl oraz pod numerem +48 604 952 468

Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]