XXI OFPH - 2014 rok - REGULAMIN

Założenia regulaminowe

21 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej
ŚPIEWOGRANIEC 2014

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie ESTEKA
Zespół Redakcyjny SYNOGARLICA

pod patronatem
PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA
Norberta Mastalerza
 
przy współudziale

Tarnobrzeskiego Domu Kultury
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu
Komendy Hufca ZHP w Tarnobrzegu

PATRONI MEDIALNI

Miejska Telewizja Tarnobrzeg
Gazeta Codzienna Echo Dnia
Tygodnik Nadwiślański
Bezpłatny Miesięcznik NASZE MIASTO

TERMIN FESTIWALU

28 luty - 2 marca 2014 r.

CELE FESTIWALU

1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich.
2. Promocja harcerskiej twórczości artystycznej
3. Popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi

KRYTERIA OCENY

Kategoria obowiązkowa
Każdy zespół wykonuje dwa utwory konkursowe.
Dwa utwory o tematyce harcerskiej, turystycznej lub biwakowej Zespół dobiera samodzielnie.
Jury oceniać będzie zespoły w dwóch podkategoriach:
-          samodzielny akompaniament
-          podkład muzyczny
 
Kategoria dodatkowa:
Zespoły wykonują cover jednego z pięciu utworów:
1. Stary tramp
2. Rajd, idzie rajd
3. Stary tramp
4. Jestem wędrowcem
5. Bacówka
W kategorii dodatkowej nie ma podziału na podkategorie.
 
 
Jury Festiwalowe oceniać będzie:
1. walory głosowe
2. własną interpretację wykonywanych utworów
3. muzykalność
4. poczucie rytmu
5. dobór repertuaru
6. ogólny wyraz artystyczny
7. w przypadku kategorii dodatkowej Jury będzie zwracać uwagę na nowatorskie wykonania znanych piosenek

 Grand Prix otrzymuje zespół wyłoniony spośród wszystkich uczestników Festiwalu

 
WARUNKI UCZESTNICTWA
 

W Festiwalu biorą udział harcerze i instruktorzy bez względu na przynależność organizacyjną.
Na Festiwal uczestnicy przyjeżdżają z:

a. ważnymi książeczkami harcerskimi lub instruktorskimi,
b. ważnym, opłaconym ubezpieczeniem NW ( do wglądu w Biurze Organizacyjnym )
c. własnym sprzętem noclegowym ( koce, karimaty, śpiwory )
d. własnym wyżywieniem
e. regulaminowym umundurowaniem harcerskim.
 
ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 lutego 2013. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na Festiwal decydować będzie kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenia wraz z tytułami i tekstami dwóch piosenek konkursowych należy przesłać wg załączonego wzoru na adres:
Robert Kędziora
Ul. Konfederacji Dzikowskiej 14/12
39-400 Tarnobrzeg
z dopiskiem Śpiewograniec
bądź poprzez stronę internetową : www.esteka.pl lub mailem: esteka@esteka.pl

3. Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia ESTEKA
 
17 1500 1735 1217 3005 3741 0000
BZ WBK 2 O. Tarnobrzeg
z dopiskiem Śpiewograniec.
 
Wysokość wpisowego wynosi:

- wpłaty dokonane do 25 stycznia 2014 r. – 16 zł od osoby
- wpłaty dokonane do 10 lutego 2014 r. – 18 zł od osoby
- wpłaty do 20 lutego 2014 r. – 20 zł od osoby
- Osoby wpłacające w Biurze Organizacyjnym lub przelewem po 20 lutego wpłacają 25 zł od osoby.
 
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW

Zespoły: (pow. 5 osób) pamiątkowy dyplom, płytę CD,
(od 2 do 4 osób) pamiątkowy dyplom, śpiewnik,
Harcerze: plakietkę (buton), identyfikator, miejsce noclegowe (materace wojskowe), gorącą herbatę (3 x dziennie), jeden gorący posiłek ( w barze ), 
 
Oprócz powyższego zapewniamy wspaniałą i niezapomnianą zabawę.
 
Podczas trwania festiwalu będzie czynny sklepik harcerski.
 
Z okazji Festiwalu zostanie wydana okolicznościowa karta pocztowa – cena kartki wynosić będzie 0,50 zł
 
W czasie Festiwalu pracować będzie Zespół fotograficzny, który przygotuje dla uczestników zdjęcia: grupowe – wszystkich uczestników oraz indywidualne poszczególnych zespołów ( z przesłuchań, koncertu galowego i całkiem różne ... )
Ceny w zależności od wielkości wynosić będą od 1 zł do 8 zł
 
NAGRODY
 
Grand Prix Nagrody rzeczowe i nagroda finansowa
Miejsca I - III Nagrody rzeczowe i finansowe w poszczególnych kategoriach
Wyróżnienia – nagrody rzeczowe
Nagroda publiczności
Nagrody w kategorii dodatkowej
Jury festiwalu może podjąć decyzję o innym podziale nagród.
Zespoły nagrodzone są premiowane występem podczas Koncertu Galowego.
Orientacyjna pula nagród wynosi ok. 10.000 zł.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Festiwal odbędzie się bez względu na wszystko.
Przesłuchania konkursowe oraz koncert galowy będzie transmitowany za pośrednictwem internetu w sieci w czasie rzeczywistym.
Podczas trwania Festiwalu pamiętamy o regulaminowym umundurowaniu
Podczas Koncertu galowego wystąpi GOŚĆ SPECJALNY FESTIWALU – informacja na stronach ESTEKI do 31 stycznia 2014 r.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
Sprawy sporne i nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Komenda Festiwalu.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.esteka.pl oraz pod numerem +48 604 952 468
Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]