Zgłoszenie nowego zespołu do 24 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej Śpiewograniec 2018

Nazwa zespołu:
Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej:
Ulica, dom, lokal:
Kod, miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Liczba osób w zespole:
Tytuł I utworu:
Autor tekstu:
Autor muzyki:
Tytuł II utworu:
Autor tekstu:
Autor muzyki:
Zespół wykonuje
akompaniament samodzielnie:
Zespół bierze udział
w kategorii dodatkowej:
Tytuł utworu dodatkowego:
Autor tekstu:
Autor muzyki:

Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]