REGULAMIN XXVII OFPH ŚPIEWOGRANIEC 2021

Założenia regulaminowe

XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej
ŚPIEWOGRANIEC 2021

 
ORGANIZATORZY:
 
Stowarzyszenie ESTEKA, Robert Kędziora - SYNOGARLICA, Komenda Hufca ZHP w Tarnobrzegu

 
przy współudziale
Tarnobrzeskiego Domu Kultury
 
Drużyna sztabowa
Szczep Jedynka z Nowej Dęby

PATRONAT 
 
 
PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA DARIUSZ BOŻEK
 
 
 
PATRONI MEDIALNI

Gazeta Codzienna Echo Dnia
Tygodnik Nadwiślański
Bezpłatny Miesięcznik NASZE MIASTO
Radio LELIWA
iTV WISŁA 
Portal www.nadwisla24.pl www.tarnobrzeg.info
Telewizja Lokalna Tarnobrzeg 

TERMIN FESTIWALU

25 - 27 LUTEGO 2021 r.

 
CELE FESTIWALU

1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich.
2. Promocja harcerskiej twórczości artystycznej
3. Popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej

 
KRYTERIA OCENY

Kategoria obowiązkowa
Każdy zespół wykonuje dwa utwory konkursowe o tematyce harcerskiej, turystycznej lub biwakowej.
W bieżącej edycji Festiwalu dopuszcze się jedynie zespoły z własnym akompaniamentem.
 
Kategoria dodatkowa:
Zespoły wykonują cover innego utworu związanego z tematem ZDROWIE :)
 
Jury Festiwalowe oceniać będzie:
 • walory głosowe
 • własną interpretację wykonywanych utworów
 • muzykalność
 • poczucie rytmu
 • dobór repertuaru
 • ogólny wyraz artystyczny
 • w przypadku kategorii dodatkowej Jury będzie zwracać uwagę na nowatorskie wykonania znanych i starych piosenek

Grand Prix otrzymuje zespół wyłoniony spośród wszystkich uczestników Festiwalu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
 
 1. W Festiwalu biorą udział zespoły harcerskie - harcerze i instruktorzy bez względu na przynależność organizacyjną.
 2. XXVII edycja Festiwalu odbywa się w formie zdalnej.
 3. Zespoły Festiwalowe wykonują dwa konkursowe utwory, a w przypadku udziału w kategorii dodatkowej trzeci utwór.
 4. Nagrane utwory w formacie mp4 w rozdzielczości min. 1920 x 1080 wersja pozioma zamieszczamy na kanale Youtube, a do organizatora przesyłamy na adres biuro@spiewograniec.pl link do nagranego materiału;
 5. Nagranie musi obejmować wszystkie osoby występujące w wykonaniu utworu konkursowego. 
 6. Dodatkowo zgłaszający przesyłają mailem zapisane w word teksty piosenek wraz z akordami gitarowymi.
 
ZGŁOSZENIA I WPISOWE
 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i utworów upływa z dniem 21 lutego 2021 godz. 24.00
 
Zgłoszeń dokonujemy tylko przez www.spiewograniec.pl poprzez formularz zgłoszenia.
 
Udział w tegorocznej edycjiFestiwalu jest BEZPŁATNY.
 
 
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
 
 1. Uczestnicy Festiwalu mają możliwość zakupu pakietów festiwalowych (nieobowiązkowo):
  • Pakiet podstawowy - 5,00 zł - plakietka (button), plakat, dwie kartki festiwalowe
  • Pakiet średni - 24,00 zł - podstawowy plus płyta ze śpiewnikiem (wykonanie Zespół POD WIATR - 10 utworów plus 10 podkładówmuzycznych)
  • Pakiet duży - 44,00 zł - średni plus koszulka festiwalowa
 2. Informacje o zamawianych pakietach przesyłamy bezpośrednio mailem.
 3. W przypadku zamawianiapakietu dużego podajemy również informację o rozmiarach zamawianych koszulek.
 4. ​Odpłatność za pakiety (zbiorczo na zespół) wpłacamy na konto Stowarzyszenia ESTEKA:
 
17 1500 1735 1217 3005 3741 0000
BZ WBK O. Tarnobrzeg
z dopiskiem Śpiewograniec - pakiety
 
Materiały zostaną przesłane na adres osoby zgłaszającej pocztą.
 
NAGRODY
 
 1. Grand Prix - Nagrody rzeczowe i/lub nagroda finansowa
 2. Miejsca I – III - Nagrody rzeczowe i/lub finansowe 
 3. Wyróżnienia – nagrody rzeczowe
 4. Nagrody w kategorii dodatkowej
 
Jury festiwalu może podjąć decyzję o innym podziale nagród.
Zespoły nagrodzone są premiowane występem podczas Koncertu Galowego - emisja nagrań. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Festiwal odbędzie się bez względu na wszystko.
 2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 23 - 26 lutego 2021 r.
 3. Koncert galowy będzie transmitowany za pośrednictwem internetu w sieci w dniu 27 lutego 2021 r. o godz. 18:30.
 4. Podczas Koncertu galowego wystąpi GOŚĆ SPECJALNY FESTIWALU - Michał Łangowski z zespołu Cisza Jak Ta oraz Martin Kac
 5. Przesłane nagrania przez zespoły festiwalowe będą zamieszczone na portalu www.e.spiewograniec.pl
 6. Sprawy sporne i nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Komenda Festiwalu.
 7. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.spiewograniec.pl oraz pod numerem +48 604 952 468
Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]