REGULAMIN XXIX OFPH ŚPIEWOGRANIEC 2023

REGULAMIN XXIX OFPH ŚPIEWOGRANIEC 2023


Założenia regulaminowe


ORGANIZATORZY:

Robert Kędziora

przy współudziale

Tarnobrzeskiego Domu Kultury

 


PATRONAT

PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA DARIUSZ BOŻEK

PATRONI MEDIALNI


Gazeta Codzienna Echo Dnia

Tygodnik Nadwiślański

Bezpłatny Miesięcznik NASZE MIASTO

Radio LELIWA

iTV WISŁA

www.nadwisla24.pl

www.tarnobrzeg.info

Telewizja Lokalna Tarnobrzeg


TERMIN FESTIWALU

24 - 26 LUTEGO 2023 r.


CELE FESTIWALU


1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich.
2. Promocja harcerskiej twórczości artystycznej
3. Popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej


 

KRYTERIA OCENY

Kategoria obowiązkowa

Każdy zespół wykonuje dwa utwory konkursowe o tematyce harcerskiej, turystycznej lub biwakowej.

Zespół dobiera repertuar samodzielnie.

Kategoria dodatkowa:

Zespoły wykonują cover innego utworu związanego z tematem MŁODOŚĆ.

Jury Festiwalowe oceniać będzie:

 • walory głosowe

 • własną interpretację wykonywanych utworów

 • muzykalność

 • poczucie rytmu

 • dobór repertuaru

 • ogólny wyraz artystyczny

 • w przypadku kategorii dodatkowej Jury będzie zwracać uwagę na nowatorskie wykonania znanych i starych piosenek


Grand Prix otrzymuje zespół wyłoniony spośród wszystkich uczestników Festiwalu.


 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W 2023 roku Festiwal będzie miał formułę NA ŻYWO.

Do udziału w Festiwalu zapraszamy harcerki i harcerzy bez względu na przynależność organizacyjną.

Dodatkowo na adres biuro@spiewograniec.pl zespoły przesyłają w formacie WORD lub PDF teksty utworów wraz z danymi autorów tekstu i muzyki. Mile widziane funkcje gitarowe.


 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 12 lutego 2023 r.

Zgłoszeń dokonujemy tylko przez www.spiewograniec.pl poprzez formularz zgłoszenia.

Wysokość wpisowego wynosi od osoby:

 • 50 zł -przy wpłatach w biurze Festiwalu

 • 40 zł – przy wpłatach dokonanych po 12 lutego;

 • 30 zł – przy wpłatach dokonanych do 12 lutego;

Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia ESTEKA:

17 1500 1735 1217 3005 3741 0000
Santander Bank Polska
z dopiskiem
Śpiewograniec 2023.


 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW

Zespoły:

 • (pow. 5 osób) pamiątkowy dyplom, śpiewnik,

 • (do 5 osób) pamiątkowy dyplom,

Harcerze:

 • plakietkę (buton),

 • okolicznościową kartkę pocztową;

 • posiłek obiadowy w dniu 25 lutego;

 • gorącą herbatę, chleb;

Wszystkim uczestnikom zapewniamy materace wojskowe.


 

NAGRODY

Zespoły nagrodzone są premiowane występem podczas Koncertu Galowego. Orientacyjna pula nagród wynosi ok. 10.000 zł.

 1. Grand Prix - Nagrody rzeczowe i nagroda finansowa 2.000,00

 2. Miejsca I – III - Nagrody rzeczowe i/lub finansowe w poszczególnych kategoriach

 3. Wyróżnienia – nagrody rzeczowe

 4. Nagrody w kategorii dodatkowej

 5. Dodatkowa nagroda specjalna: ufundowana przez Zajazd Pod Caryńską.

Jury festiwalu może podjąć decyzję o innym podziale nagród.


 

KONCERT GALOWY

Transmisja koncertu galowego odbędzie się w dniu 25 lutego 2023 r. (sobota) od godziny 18.30.

Link do koncertu będzie dostępny od 24 lutego 2023 roku na stronach internetowych www.spiewograniec.pl , www.esteka.pl oraz na profilach FB @spiewograniec, @robert.kedziora.771 oraz @stowarzyszenieesteka

W trakcie koncertu galowego zaprezentowane będą utwory nagrodzone przez Jury festiwalowe oraz koncert gościa festiwalu zespołu: ZAGRALI I POSZLI


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Festiwal odbędzie się bez względu na wszystko w formie na żywo w Tarnobrzegu.

 2. Przez zespół festiwalowy rozumiemy wykonawcę indywidualnego lub grupę wykonawców.

 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 25 lutego 2023 r. w godzinach 9.00 - 14.00

 4. Wszystkie nagrania występujących zespołów będą zamieszczone na portalu www.e.spiewograniec.pl

 5. Sprawy sporne i nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Komenda Festiwalu.

 6. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.spiewograniec.pl oraz pod numerem
  +48 604 952 468

 7. Zapisy regulaminowe mogą być uzupełniane w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów i darczyńców.


INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

PROGRAM FESTIWALU

24 LUTEGO 2023 r.

09.00 - 14.30   Możliwość pozostawienia ekwipunku w siedzibie ESTEKI - ul. 11 Listopada 8a, w międzyczasie zajęcia własne ekip festiwalowych;

14.30               Uruchomienie biura organizacyjnego Festiwalu - Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kochanowskiego 1

                        Kwaterowanie uczestników Festiwalu 

                        Zajęcia programowe

16.00 - 23.00   Próby mikrofonowe, zajęcia z akustykiem - Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2

16.00               Uruchomienie stołówki

21.00               Świeczkowisko

23.30               Cisza nocna (zachowujemy się tak, by inni mogli wypocząć przed przesłuchaniami konkursowymi :) )

25 LUTEGO 2023 r.

09.00 - 15.00   Przesłuchania konkursowe z transmisją on-line w sieci internetowej

13.00 - 14.30   Obiad - rotacyjnie dla tych którzy akurat nie występują ;)

15.00 - 18.00   Zajęcia programowe

18.30               Koncert Galowy transmitowany on-line w sieci internetowej

ok. 22.30         Zakończenie koncertu, powrót do miejsca zakwaterowania i ciąg dalszy zabawy

23.30               Cisza nocna względna, bawimy się tak by ci którzy chcą spać mogli ... spać

26 LUTEGO 2023 r.

do godz. 12.00 opuszczamy teren zakwaterowania, zabieramy ze sobą nagrody, dobre wspomnienia, a wcześniej sprzątając po sobie, tak by można przekazać Szkołę czystą jej dyrekcji

 

 

 

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]