Program XXIV OFPH ŚPIEWOGRANIEC

Program Festiwalu ŚPIEWOGRANIEC 2018:

23 lutego 2018 r. PIĄTEK

16:00                   Początek pracy Biura Festiwalu / rejestracja zespołów
17:00-22:30         Próby mikrofonowe, zajęcia z akustykiem
19:00-20:00         Kolacja
20:15                   Apel 
20:30                   Świeczkowisko
22:00                   Toaleta wieczorna 
22:30                   BEZWZGLĘDNA CISZA NOCNA w części sypialnej

karaoke/noc filmowa / ASG

 

24 lutego 2018 r. SOBOTA

8;00                     Pobudka
8;00-10;00          Toaleta Poranna , Śniadanie
9;00                     Przesłuchania konkursowe – Tarnobrzeski Dom Kultury ul. Słowackiego 2 – wg harmonogramu

10:00                   Zajęcia programowe: ASG, Turniej FIFA, Gra patrolowa
13;00 - 14;00       OBIAD

18:30                   Koncert Galowy
22;00                   Gry i zabawy na sali / Chusta animacyjna 
BRAK CISZY NOCNEJ

*karaoke/noc filmowa

25 lutego 2018 r. NIEDZIELA
Sprzątanie 

* Działa kawiarenka
* Plakaty na ścianach
* Sesje fotograficzne
* Pytania do rozmów

Do 12:00             Opuszczenie pomieszczeń przez zespoły

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]