Zostań naszym wolontariuszem

Skuteczna działalność każdego Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na zaangażowaniu jego członków, a także wolontariuszy. Dobre rozplanowanie poszczególnych działań i odpowiednie wykorzystanie zasobów ludzkich przy realizacji każdego zadania to gwarancja sukcesu.

Jeżeli chcesz wspierać działania i projekty realizowane przez Stowarzyszenie ESTEKA zapraszam do wypełnienie poniższej deklaracji i dostarczenie jej do Biura Stowarzyszenia przy ul. 11 Listopada 8a w Tarnobrzegu - osobiście lub poprzez pocztę.

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO - WOLONTARIUSZA 

Poniżej prezentujemy aktualnie realizowane projekty w których są przwiedziane zadania dla wolontariuszy. Zachęcamy do współpracy i przyłączenie się do nas - razem możemy więcej.

1. ROZWÓJ FIZYCZNY poprzez udział w zajęciach Szkółki jeździeckiej

2. REHABILITACJA dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach hipoterapeutycznych

3. TARNOBRZEG MIASTO Z ARTYSTYCZNĄ DUSZĄ

4. Promocja Letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

5. Wolontariat podczas Letnich obozów dzieci i mlodzieży

6. Zajęcia LATO W MIEŚCIE

7. Pozalekcyjne zajęcia sportowe

8. Tłumaczenia materiałów na stronie internetowej na język: angielski, francuski, niemiecki oraz hiszpański

 

 

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]