Wystawa 15-lecie ESTEKI

W Tarnobrzeskim Domu Kultury została przygotowana wystawa 15-lecie Stowarzyszenia ESTEKA. Na kilkunastu planszach zaprezentowanych zostało kilkaset zdjęć z realizacji działań programowych ESTEKI na przestrzeni lat 2003 – 2018.

  • Stowarzyszenie ESTEKA powstało w 2003 roku i zostało powołane przez grupę instruktorów harcerskich, którzy chcieli działań na rzecz dzieci i młodzieży – Janusz Szwed, pierwszy Prezes ESTEKI – Pierwsza nazwa stowarzyszenia Tarnobrzeski Klub Kawaleryjski związana była z podejmowanymi działaniami związanymi z zajęciami konnymi i hipoterapią. W 2006 roku, gdy działalność Stowarzyszenia znacznie się rozszerzyła, postanowiliśmy zmienić nazwę na Stowarzyszenie ESTEKA.

Aktualnie Stowarzyszenie realizuje rocznie blisko 30 projektów dla ponad 5,5 tys. beneficjentów ostatecznych. Z propozycji ESTEKI korzystają dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, społeczność lokalna oraz seniorzy.

  • W ramach organizowanych letnich obozów dzieci i młodzież rozwija swoje zainteresowania artystyczne – Jarosław Piątkowski, aktualny Prezes Zarządu – m.in. na obozach artystycznych i warsztatach wokalnych. Na przestrzeni tych lat organizowane były różne formy letniego wypoczynku: turnusy o specjalnościach piłkarskich, konnych, fotograficzno-filmowych, wypoczynkowych...

Najbardziej znaną imprezą ESTEKI jest Parada Mikołajów, w której rokrocznie uczestniczy ponad 2 tys. dzieci obdarowywanych słodkimi niespodziankami. Wolontariusze – Mikołajowie, przejeżdżają w tym dniu w kolumnie pojazdów różnych przez tarnobrzeskie osiedla, by na finał dotrzeć na Pl. B. Głowackiego.

  • Tak szeroka działalność ESTEKI jest możliwa dzięki pozyskiwaniu środków finansowych nie tylko w Tarnobrzegu, ale także z innych źródeł – Robert Kędziora, w-ce Prezes Zarządu – Na realizację naszych działań pozyskujemy środki m.in. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, ROPS, TISE czy od innych fundacji i darczyńców prywatnych.

Projekty ESTEKI na stałe wpisały się w krajobraz Tarnobrzega: Mikołajowie, jeźdźcy podczas uroczystości majowych, listopadowych, uczestnicy Rajdu konnego, seniorzy jeźdźący na koniach  i rowerach, żeglujący po Jeziorze Tarnobrzeskim w ramach ASOS’a to tylko niektórzy uczestnicy różnych form działalności, które można zobaczyć na zorganizowanej wystawie.

Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się 23 lutego br. o godz. 18.00.

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]