REGULAMIN XXIII OFPH ŚPIEWOGRANIEC 2017

Założenia regulaminowe

XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej
ŚPIEWOGRANIEC 2017

 

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie ESTEKA
Zespół Redakcyjny SYNOGARLICA
Komenda Hufca ZHP w Tarnobrzegu


 

przy współudziale


Tarnobrzeskiego Domu Kultury
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu

Drużyna sztabowa

Szczep Jedynka z Nowej Dęby


PATRONI MEDIALNI

Gazeta Codzienna Echo Dnia

Bezpłatny Miesięcznik NASZE MIASTO

Portal www.nadwisla24.pl


TERMIN FESTIWALU

24 – 26 luty 2017 r.

 CELE FESTIWALU:


1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich.
2. Promocja harcerskiej twórczości artystycznej
3. Popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi


KRYTERIA OCENY

Kategoria obowiązkowa

Każdy zespół wykonuje dwa utwory konkursowe.
Dwa utwory o tematyce harcerskiej, turystycznej lub biwakowej Zespół dobiera samodzielnie.
Jury oceniać będzie zespoły w dwóch podkategoriach:

-          samodzielny akompaniament

-          podkład muzyczny

Kategoria dodatkowa:

Zespoły wykonują cover utworu związanego z tematem wiodącym STACHURA PO NOWEMU

W kategorii dodatkowej nie ma podziału na podkategorie. Jury Festiwalowe oceniać będzie:

 • walory głosowe
 • własną interpretację wykonywanych utworów
 • muzykalność
 • poczucie rytmu
 • dobór repertuaru
 • ogólny wyraz artystyczny
 • w przypadku kategorii dodatkowej Jury będzie zwracać uwagę na nowatorskie wykonania utworów związanych z twórczością Stachury.


 Grand Prix otrzymuje zespół wyłoniony spośród wszystkich uczestników Festiwalu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 
W Festiwalu biorą udział harcerze i instruktorzy bez względu na przynależność organizacyjną.
Na Festiwal uczestnicy przyjeżdżają z:

 • ważnymi książeczkami harcerskimi lub instruktorskimi,
 • ważnym, opłaconym ubezpieczeniem NW ( do wglądu w Biurze Organizacyjnym )
 • własnym sprzętem noclegowym ( koce, karimaty, śpiwory )
 • własnym wyżywieniem
 • regulaminowym umundurowaniem harcerskim.
   

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 lutego 2017

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na Festiwal decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia dokonujemy przez www.spiewograniec.pl poprzez formularz zgłoszenia. 

Zapytania, rider można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: esteka@esteka.pl

Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia ESTEKA:

17 1500 1735 1217 3005 3741 0000

BZ WBK O. Tarnobrzeg
z dopiskiem Śpiewograniec.

 

Wysokość wpisowego wynosi:

·         wpłaty do 31 grudnia 2016 r. – 15 zł od osoby

·         wpłaty dokonane do 25 stycznia 2016 r. – 17 zł od osoby

·         wpłaty do 15 lutego 2016 r. – 20 zł od osoby

·         osoby wpłacające w Biurze Organizacyjnym lub przelewem po 20 lutego wpłacają 25 zł od

osoby.
 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW

Ø  Zespoły:

(pow. 5 osób) pamiątkowy dyplom, śpiewnik, płytę CD,

(od 2 do 4 osób) pamiątkowy dyplom, śpiewnik,

Ø  Harcerze:

plakietkę (buton), identyfikator, miejsce noclegowe (materace wojskowe), gorącą herbatę (3 x dziennie), jeden gorący posiłek 

Oprócz powyższego zapewniamy wspaniałą i niezapomnianą zabawę.
 

Podczas trwania festiwalu będzie czynny sklepik harcerski.
 

Z okazji Festiwalu zostanie wydana okolicznościowa karta pocztowa – cena kartki wynosić będzie 0,50 zł
 

NAGRODY
 

1.      Grand Prix Nagrody rzeczowe i nagroda finansowa

2.      Miejsca I - III Nagrody rzeczowe i finansowe w poszczególnych kategoriach

3.      Wyróżnienia – nagrody rzeczowe

4.      Nagroda publiczności

5.      Nagrody w kategorii dodatkowej

6.      Dodatkowa nagroda specjalna: Weekendowy pobyt z możliwością koncertu w  Zajeździe POD CARYŃSKĄ 

 

Jury festiwalu może podjąć decyzję o innym podziale nagród.
Zespoły nagrodzone są premiowane występem podczas Koncertu Galowego.
Orientacyjna pula nagród wynosi ok. 10.000 zł.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1.      Festiwal odbędzie się bez względu na wszystko.

2.      Przesłuchania konkursowe oraz koncert galowy będzie transmitowany za pośrednictwem internetu w sieci w czasie rzeczywistym.

3.      Podczas trwania Festiwalu pamiętamy o regulaminowym umundurowaniu

4.      Podczas Koncertu galowego wystąpi GOŚĆ SPECJALNY FESTIWALU: Zespół CARYNA

5.      Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.

6.      Sprawy sporne i nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Komenda Festiwalu.

7.      Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.spiewograniec.pl oraz pod numerem +48 604 952 468

 

Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]