XIX OFPH - 2012 rok- REGULAMIN

Założenia regulaminowe

19 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej
ŚPIEWOGRANIEC 2012

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie ESTEKA
11 Tarnobrzeska Drużyna Harcerska WRZOSOWISKO
Zespół Redakcyjny SYNOGARLICA

przy współudziale

Urzędu Miasta Tarnobrzeg
Tarnobrzeskiego Domu Kultury
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu
Komendy Hufca ZHP w Tarnobrzegu

PATRONI MEDIALNI

Miejska Telewizja Tarnobrzeg
Gazeta Codzienna Echo Dnia
Tygodnik Nadwiślański
Bezpłatny Miesięcznik NASZE MIASTO

TERMIN FESTIWALU

24 - 26 luty 2012 r.

CELE FESTIWALU

1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich.
2. Promocja harcerskiej twórczości artystycznej
3. Popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi

KRYTERIA OCENY

Kategoria obowiązkowa
Każdy zespół wykonuje dwa utwory konkursowe.
Dwa utwory o tematyce harcerskiej, turystycznej lub biwakowej Zespół dobiera samodzielnie.
Jury oceniać będzie zespoły w dwóch podkategoriach :
-          samodzielny akompaniament
-          podkład muzyczny
 
Kategoria dodatkowa:
Zespoły wykonują utwór związany z tematem NIEBO. Temat ten musi odnosić się do tytułu lub tekstu wykonywanego utworu.
Dobór piosenek przez Zespołu jest dowolny z wyłączeniem utworów własnych.
W kategorii dodatkowej nie ma podziału na podkategorie.
 
 
Jury Festiwalowe oceniać będzie:
1. walory głosowe
2. własną interpretację wykonywanych utworów
3. muzykalność
4. poczucie rytmu
5. dobór repertuaru
6. ogólny wyraz artystyczny
7. w przypadku kategorii dodatkowej Jury będzie zwracać uwagę na nowatorskie wykonania znanych piosenek

 Grand Prix otrzymuje zespół wyłoniony spośród wszystkich uczestników Festiwalu
 
WARUNKI UCZESTNICTWA

W Festiwalu biorą udział harcerze i instruktorzy bez względu na przynależność organizacyjną.
Na Festiwal uczestnicy przyjeżdżają z:

a. ważnymi książeczkami harcerskimi lub instruktorskimi,
b. ważnym, opłaconym ubezpieczeniem NW ( do wglądu w Biurze Organizacyjnym )
c. własnym sprzętem noclegowym ( koce, karimaty, śpiwory )
d. własnym wyżywieniem
e. regulaminowym umundurowaniem harcerskim.
 
ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 10 lutego 2012. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na Festiwal decydować będzie kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenia wraz z tytułami i tekstami dwóch piosenek konkursowych należy przesłać wg załączonego wzoru na adres:
Robert Kędziora
Ul. Konfederacji Dzikowskiej 14/12
39-400 Tarnobrzeg
z dopiskiem Śpiewograniec
bądź poprzez stronę internetową : www.spiewograniec.pl lub mailem: synogarlica@synogarlica.pl

3. Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia ESTEKA
24 9434 0002 2001 1000 1775 0001 BS Tarnobrzeg
z dopiskiem Śpiewograniec.
Wysokość wpisowego wynosi:

- wpłaty dokonane do 15 stycznia 2012 r. – 15 zł od osoby
- wpłaty dokonane do 31 stycznia 2010 r. – 17 zł od osoby
- wpłaty do 10 lutego 2010 r. – 19 zł od osoby
- Osoby wpłacające w Biurze Organizacyjnym lub przelewem po 10 lutego wpłacają 25 zł od osoby.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW

Zespoły: (pow. 5 osób) pamiątkowy dyplom, śpiewnik, płytę CD
(od 2 do 4 osób) pamiątkowy dyplom, śpiewnik,
Harcerze: plakietkę (buton), identyfikator, miejsce noclegowe (materace wojskowe), gorącą herbatę (3 x dziennie), jeden gorący posiłek ( w barze )
 
Oprócz powyższego zapewniamy wspaniałą i niezapomnianą zabawę.
 
Podczas trwania festiwalu będzie czynny sklepik harcerski.
 
Z okazji Festiwalu zostanie wydana okolicznościowa karta pocztowa – cena kartki wynosić będzie 0,50 zł
 
W czasie Festiwalu pracować będzie Zespół fotograficzny, który przygotuje dla uczestników zdjęcia: grupowe – wszystkich uczestników oraz indywidualne poszczególnych zespołów ( z przesłuchań, koncertu galowego i całkiem różne ... )
- Ceny w zależności od wielkości wynosić będą od 1 zł do 8 zł


NAGRODY
 
Grand Prix Nagrody rzeczowe
Miejsca I - III Nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach
Wyróżnienia – nagrody rzeczowe
Nagroda publiczności
Nagrody w kategorii dodatkowej
Jury festiwalu może podjąć decyzję o innym podziale nagród.
Zespoły nagrodzone są premiowane występem podczas Koncertu Galowego.
Orientacyjna pula nagród wynosi ok. 10.000 zł.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Festiwal odbędzie się bez względu na wszystko.
Przesłuchania konkursowe oraz koncert galowy będzie transmitowany za pośrednictwem internetu w sieci w czasie rzeczywistym.
Podczas trwania Festiwalu pamiętamy o regulaminowym umundurowaniu
Podczas Koncertu galowego wystąpi GOŚĆ SPECJALNY FESTIWALU.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
Sprawy sporne i nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Komenda Festiwalu.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej
www.spiewograniec.pl oraz pod numerem +48 604 952 468
Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]