XVI OFPH - 2009 r. - REGULAMIN

Założenia regulaminowe

16 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej
ŚPIEWOGRANIEC 2009

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie TARNOBRZESKI KLUB KAWALERYJSKI
11 Tarnobrzeska Drużyna Harcerska WRZOSOWISKO
Zespół Redakcyjny SYNOGARLICA

przy współudziale

Tarnobrzeskiego Domu Kultury
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu

Komendy Hufca ZHP w Tarnobrzegu

PATRONI MEDIALNI

Miejska Telewizja Tarnobrzeg
Gazeta Codzienna Echo Dnia

Tygodnik Nadwiślański

TERMIN FESTIWALU

27 luty – 1 marca 2009 r.

CELE FESTIWALU1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich.
2. Promocja harcerskiej twórczości artystycznej
3. Popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi

KRYTERIA OCENY

Kategoria obowiązkowa

Każdy zespół wykonuje dwa utwory konkursowe.
Dwa utwory o tematyce harcerskiej, turystycznej lub biwakowej Zespół dobiera samodzielnie.
Jury oceniać będzie zespoły w dwóch podkategoriach :

-          samodzielny akompaniament

-          podkład muzyczny

 

Kategoria dodatkowa:

Zespoły wykonują utwór związany z tematem RAJD. Temat ten musi odnosić się do tytułu lub tekstu wykonywanego utworu.

Dobór piosenek przez Zespołu jest dowolny z wyłączeniem utworów własnych.

W kategorii dodatkowej nie ma podziału na podkategorie.

 

 

Jury Festiwalowe oceniać będzie:
1. walory głosowe
2. własną interpretację wykonywanych utworów
3. muzykalność
4. poczucie rytmu
5. dobór repertuaru
6. ogólny wyraz artystyczny

7. w przypadku kategorii dodatkowej Jury będzie zwracać uwagę na nowatorskie wykonania znanych piosenek

 Grand Prix otrzymuje zespół wyłoniony spośród wszystkich uczestników Festiwalu

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Festiwalu biorą udział harcerze i instruktorzy bez względu na przynależność organizacyjną.
Na Festiwal uczestnicy przyjeżdżają z:

a. ważnymi książeczkami harcerskimi lub instruktorskimi,
b. ważnym, opłaconym ubezpieczeniem NW ( do wglądu w Biurze Organizacyjnym )
c. własnym sprzętem noclegowym ( koce, karimaty, śpiwory )
d. własnym wyżywieniem
e. regulaminowym umundurowaniem harcerskim.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 10 lutego 2009. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na Festiwal decydować będzie kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenia wraz z tytułami i tekstami dwóch piosenek konkursowych należy przesłać wg załączonego wzoru na adres:
Robert Kędziora
Ul. Konfederacji Dzikowskiej 14/12
39-400 Tarnobrzeg
z dopiskiem Śpiewograniec
bądź poprzez stronę internetową : www.spiewograniec.pl lub mailem: synogarlica@synogarlica.pl

3. Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia TKK 24 9434 0002 2001 1000 1775 0001 BS Tarnobrzeg
z dopiskiem Śpiewograniec.
Wysokość wpisowego wynosi:

- wpłaty dokonane do 31 grudnia 2008 r. – 14 zł od osoby
- wpłaty dokonane do 31 stycznia 2009 r. – 16 zł od osoby
- wpłaty do 10 lutego 2009 r. – 18 zł od osoby
- Osoby wpłacające w Biurze Organizacyjnym lub przelewem po 10 lutego wpłacają 23 zł od osoby.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
Zespoły: (pow. 5 osób) pamiątkowy dyplom, śpiewnik, płytę CD
(od 2 do 4 osób) pamiątkowy dyplom, śpiewnik,
Harcerze: plakietkę (buton), identyfikator, miejsce noclegowe (materace wojskowe), gorącą herbatę (3 x dziennie), jeden gorący posiłek ( w barze )
Dla harcerzy istnieje możliwość wejścia na basen - piątek do godz. 22, sobota do 17, odpłatność podamy w potwierdzeniu
przyjęcia na Festiwal
 

Oprócz powyższego zapewniamy wspaniałą i niezapomnianą zabawę.
 

Podczas trwania festiwalu będzie czynny sklepik harcerski.
 

Z okazji Festiwalu zostanie wydana okolicznościowa karta pocztowa – cena kartki wynosić będzie 0,50 zł
 

W czasie Festiwalu pracować będzie Zespół fotograficzny, który przygotuje dla uczestników zdjęcia: grupowe – wszystkich uczestników oraz indywidualne poszczególnych zespołów ( z przesłuchań, koncertu galowego i całkiem różne ... )
- Ceny w zależności od wielkości wynosić będą od 1 zł do 8 zł


NAGRODY

Grand Prix Nagrody rzeczowe
Miejsca I - III Nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach
Wyróżnienia – nagrody rzeczowe
Nagroda internautów
Nagroda publiczności

Nagrody w kategorii dodatkowej

Jury festiwalu może podjąć decyzję o innym podziale nagród.
Zespoły nagrodzone są premiowane występem podczas Koncertu Galowego.
Orientacyjna pula nagród wynosi ok. 14.000 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Festiwal odbędzie się bez względu na wszystko.
Przesłuchania konkursowe oraz koncert galowy będzie transmitowany za pośrednictwem internetu w sieci w czasie rzeczywistym.
Podczas trwania Festiwalu pamiętamy o regulaminowym umundurowaniu

Podczas Koncertu galowego wystąpi GOŚĆ SPECJALNY FESTIWALU.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
Sprawy sporne i nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Komenda Festiwalu.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej

www.spiewograniec.pl oraz pod numerem +48 604 952 468

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]