REGULAMIN XXIV OFPH ŚPIEWOGRANIEC 2018

Założenia regulaminowe

XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej
ŚPIEWOGRANIEC 2018

 
ORGANIZATORZY:
 
Stowarzyszenie ESTEKA, Zespół Redakcyjny SYNOGARLICA, Komenda Hufca ZHP w Tarnobrzegu

 
przy współudziale

Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu
 
Drużyna sztabowa
Szczep Jedynka z Nowej Dęby

PATRONI MEDIALNI

Gazeta Codzienna Echo Dnia
Tygodnik Nadwiślański
Bezpłatny Miesięcznik NASZE MIASTO
Portal www.nadwisla24.pl

TERMIN FESTIWALU

23 – 25 luty 2018 r.

 
CELE FESTIWALU

1. Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich.
2. Promocja harcerskiej twórczości artystycznej
3. Popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami harcerskimi

KRYTERIA OCENY

Kategoria obowiązkowa
Każdy zespół wykonuje dwa utwory konkursowe.
Dwa utwory o tematyce harcerskiej, turystycznej lub biwakowej Zespół dobiera samodzielnie.
Jury oceniać będzie zespoły w dwóch podkategoriach:
-          samodzielny akompaniament
-          podkład muzyczny
 
Kategoria dodatkowa:
Zespoły wykonują cover innego utworu związanego z ZIMĄ.
W kategorii dodatkowej nie ma podziału na podkategorie.
 
Jury Festiwalowe oceniać będzie:
·         walory głosowe
·         własną interpretację wykonywanych utworów
·         muzykalność
·         poczucie rytmu
·         dobór repertuaru
·         ogólny wyraz artystyczny
·         w przypadku kategorii dodatkowej Jury będzie zwracać uwagę na nowatorskie wykonania znanych i starych piosenek

Grand Prix otrzymuje zespół wyłoniony spośród wszystkich uczestników Festiwalu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
 
W Festiwalu biorą udział harcerze i instruktorzy bez względu na przynależność organizacyjną.
Na Festiwal uczestnicy przyjeżdżają z:
·         ważnymi książeczkami harcerskimi lub instruktorskimi;
·         ważnym, opłaconym ubezpieczeniem NW ( do wglądu w Biurze Organizacyjnym);
·         własnym sprzętem noclegowym ( koce, śpiwory);
·         własnym wyżywieniem;
·         regulaminowym umundurowaniem harcerskim.
 
ZGŁOSZENIA I WPISOWE
 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 lutego 2018. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na Festiwal decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 
Zgłoszeń dokonujemy tylko przez www.spiewograniec.pl poprzez formularz zgłoszenia.
 
Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia ESTEKA:
 
17 1500 1735 1217 3005 3741 0000
BZ WBK O. Tarnobrzeg
z dopiskiem Śpiewograniec.

 
Wysokość wpisowego wynosi:
 
·         wpłaty dokonane do 25 stycznia 2018 r. – 18 zł od osoby;
·         wpłaty do 15 lutego 2018 r. – 22 zł od osoby
·         osoby wpłacające w Biurze Organizacyjnym lub przelewem po 15 lutego wpłacają 27 zł od osoby.
 
 
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
 
Zespoły:
(pow. 5 osób) pamiątkowy dyplom, śpiewnik, płytę DVD,
(od 2 do 4 osób) pamiątkowy dyplom, śpiewnik,
Harcerze:
plakietkę (buton), identyfikator, miejsce noclegowe (materace wojskowe), gorącą herbatę (3 x dziennie), jeden gorący posiłek. 
Oprócz powyższego zapewniamy wspaniałą i niezapomnianą zabawę.
 
Podczas trwania festiwalu będzie czynny sklepik harcerski.
 
Z okazji Festiwalu zostanie wydana okolicznościowa karta pocztowa – cena kartki wynosić będzie 0,50 zł
 
NAGRODY
 
 1. Grand Prix - Nagrody rzeczowe i nagroda finansowa
 2. Miejsca I – III - Nagrody rzeczowe i finansowe w poszczególnych kategoriach
 3. Wyróżnienia – nagrody rzeczowe
 4. Nagroda publiczności
 5. Nagrody w kategorii dodatkowej
 6. Dodatkowa nagroda specjalna: Weekendowy pobyt dla zespołu w Zajeździe Pod Caryńską (termin do uzgodnienia z właścicielem) z możliwością występu.
Jury festiwalu może podjąć decyzję o innym podziale nagród. Zespoły nagrodzone są premiowane występem podczas Koncertu Galowego. Orientacyjna pula nagród wynosi ok. 9.000 zł.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Festiwal odbędzie się bez względu na wszystko.
 2. Przesłuchania konkursowe oraz koncert galowy będzie transmitowany za pośrednictwem internetu w sieci w czasie rzeczywistym.
 3. Podczas trwania Festiwalu pamiętamy o przestrzeganiu niniejszego regulaminu oraz regulaminów harcerskich i Prawa Harcerskiego.
 4. Podczas Koncertu galowego wystąpi GOŚĆ SPECJALNY FESTIWALU: Zespół SPRZEDAWCY DYMU
 5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 6. Sprawy sporne i nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Komenda Festiwalu.
 7. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.spiewograniec.pl oraz pod numerem +48 604 952 468
 

 

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]